Algemene voorwaarden en klachten

ALGEMENE VOORWAARDEN  DOGS for FUN       

Diergedragstherapeut, Kynologisch Instructeur Thera Kuper-Heij, is eigenaar van DOGS for FUN. DOGS for FUN is gevestigd in Blesdijke en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01112752.Thera Kuper-Heij is geaccrediteerd door de SPPD en voldoet aan diens normen van kwaliteit.

 Overeenkomst en afspraken

 • De overeenkomst tussen DOGS for FUN en de klant is van kracht op moment dat er mondeling of schriftelijk afspraken zijn gemaakt.
 • Trainingsplannen worden in overleg gemaakt en afgestemd op de behoefte van de klant en het dier.
 • Betaling geschied voorafgaand aan de trainingsafspraken.
 • Trainingsafspraken kunnen in overleg verzet worden, indien minimaal 2 uur voor aanvang van een afspraak dit kenbaar wordt gemaakt.
 • Indien de klant zonder bericht een trainingsafspraak niet na komt, wordt de afspraak wel in rekening gebracht.
 • Annuleren van een trainingsafspraak kan minimaal 48 uur voor aanvang van de afspraak.
 • DOGS for FUN beschouwt alle aan hem verstrekte informatie als vertrouwelijk.
 • Indien gebruik wordt gemaakt van video/filmopnamen, kan het gebruikt worden voor educatieve doelstellingen. Dit gebeurd uitsluitend in besloten settingen en mensen zullen hierbij onherkenbaar of helemaal niet in beeld gebracht worden.

DOGS for FUN / Thera Kuper-Heij

 • Bij de bemoeienis van DOGS for FUN met het dier, zal het welzijn van dier een belangrijke plaats innemen bij de keuze van de trainingsmethoden.
 • DOGS for FUN zal in alle redelijkheid haar uiterste best doen om samen met de klant het gewenste resultaat van de training te bereiken. Zij kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verandering van gedrag van het dier. Een garantie op de uitkomst van de behandeling kan echter niet gegeven worden.
 • DOGS for FUN is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, die het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de training.

De klant

 • De klant dienen een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) te hebben, die ook voor zijn/haar dier geldig is.
 • De klant blijft ten alle tijden verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag zijn/haar eigen dier.

Het dier

 • Het dier is voldoende ingeënt.
 • Eventuele gebreken, ziekten, aandoeningen of belangrijke mentale gebeurtenissen, worden door de eigenaar gemeld voor aanvang van de training.

 

Klachten

Heeft u klachten over mijn werkwijze? Dan stel ik het op prijs om ze van u persoonlijk te vernemen. Bij in gebreke blijven van mijn kant zal dit gecompenseerd worden: kosteloze vervolgafspraak of uw geld retour. Mochten wij het niet eens worden, dan zal ik u schriftelijk gemotiveerd mijn mening geven. Bij twijfel krijgt u als klant gelijk.
Mochten wij er samen echt niet uitkomen, dan kan onafhankelijk juridisch advies ingeschakeld worden.